måndag, mars 09, 2009

Tufft ekonomiskt läge - men inte omöjligt

Förra veckan fick KSAU en presentation av utfallet 2008 och prognoserna 2009 och framåt. Med ett förväntat förlorat skattebortfall om 100 mkr 2009, dvs sedan den nya budgeten togs i november, står Uppsala kommun och balanserar på en nollbudget i år - att jämföra med bokslutet 2008 på +136 mkr efter avskrivningar (som även det var något sämre än budget, +153 mkr). För 2010 är situationen än värre, en anpassning ner med 540 mkr är nödvändig. För att parera det presenterade kommunledningskontoret ett räkneexempel för budget i balans med en skattehöjning om 15 öre - vilket naturligtvis irriterade vissa borgerliga politiker. En skattenivå mellan mp/s-förslaget och v-förslaget var ju verkligen inget som den borgerliga majoriteten tänkt sig. Återstår att se hur de ställer sig till detta. Återstår också att se hur mp-gruppen vid vår budgetträff nästa lördag ställer sig till mitt förslag till hur kommunens intäkter kan öka med 100 mkr - vilket skulle göra det möjligt att klara budgeten med rimliga skattehöjningar och välbehövda tillskott till förskola, skola och kollektivtrafik.
Affärsverksamhet bloggar