torsdag, mars 19, 2009

Blandade uppfattningar om spårtaxin

Nu har remissvaren kring spårtaxi i Boländerna börjat trilla in. Gatu- och trafiknämnden är tyvärr väldigt negativ i sitt svar, och i vissa delar tar man i så man spricker när det gäller att hitta negativa aspekter, till exempel att spårtaxi minsann inte möjliggör direktresa till målet eftersom man vanligtvis inte ska till hållplatsen utan någon annanstans. Som om målet bör den bilburne vore parkeringsplatsen och inte affären! Även GE Healthcare är riktigt negativa, med en klassisk NIMBY-inställning, och bolaget motsätter sig en dragning utanför de egna lokalerna vid Björkgatan! Men i övrigt är det mest positiva tongångar. Insikten om att nya trafiksystem måste till är mycket stor Svensk Handel, som i sitt remissvar skriver: ”Handelns etableringar och tillväxt bidrar till en ökad klimatpåverkan. Vi måste skapa nya lösningar som möjliggör en ny och hållbarare inriktning på handeln.” Att Svensk Handel drar den (självklara) slutsatsen att handeletableringar bidrar till ökad klimatpåverkan hör annars inte till det man brukar få höra. Lika insiktsfulla är Boländernas Fastighetsägarförening som menar att spårtaxi möjliggör ett bilfritt centrum, och att en sådan vision måste belysas tyngre och föras fram som argument för en spårtaxiinvestering. Svensk Handel lyfter i samma anda fram en viktig aspekt, nämligen att spårtaxisystemet måste kunna verka åt båda håll, dvs både transportera människor från city till Boländerna, och från Boländerna till city. Svensk Handel vidgar resonemanget till att gälla både Boländerna, Gränby och Stenhagen som inkörsport till Uppsala: ”Vid dessa handelsplatser ska konsumenterna ställa sina fordon, ta spårtaxi och biogasbuss in till centrum för att handla det som inte finns i de externa handelsplatserna. I centrum kan konsumenterna dessutom uppleva kultur, parker, årummet mm.” Förhoppningsvis tar stadshusmajoriteten nu fasta på de positiva remissvaren och inte på utvecklingspessimisterna.
Affärsverksamhet bloggar