onsdag, mars 18, 2009

Bengt Johansson har fortfarande fel om biogasen

Bengt Johansson har under många år försökt sprida felaktigheter om Uppsala kommuns biogassatning. I dagens UNT har han ytterligare en antibiogasartikel där han bland annat skriver: "Mitt i den ekonomiska krisen har det blivit känt att kommunen pumpar in ytterligare 79 miljoner kronor av skattemedel för att rädda biogasproduktion”. Det är möjligt att det först nu blivit känt för Johansson att fullmäktige skriver ner biogasanläggningen. Men det är en logisk konsekvens av bolagiseringen av VA- och avfallsverksamheten och inget som görs för att ”rädda biogasproduktionen” eller något som har kopplingar till den ekonomiska krisen. Det är inte heller fråga om någon ökad kostnad för biogasproduktionen, eller ens ökat kommunalt anslag. Vad det handlar om är att Uppsala Vatten och Avfall som kommunalt bolag inte ska behöva erhålla årliga tillskott för att täcka kapitalkostnaderna för biogasanläggningen på det sätt som gjorts när verksamheten var i direkt kommunal regi. Istället utnyttjas förra årets kommunala överskott för en engångsnedskrivning.

Angående biogas som drivmedel skriver Johansson att ”Biogas kommer förmodligen att förbli ett nischbränsle för lokala fordonsflottor”. Johansson har uppenbarligen mycket lite inblick i den tekniska utvecklingen vad gäller såväl biogasproduktion som möjligheten att med flytande biogas nu transportera biogas för att kunna tillhandahålla biogas för annat än lokala behov. Länstrafiken skulle behöva 63 GWh biogas för att kunna övergå helt till biogasdrift, vilket är en fullt realistisk nivå i jämförelse med den biogaspotential som Avfall Sverige räknar med för Uppsala län, dvs ca 560 GWh per år. Biogasen har således stor potential att vara något annat än det lilla ”nischbränsle” Johansson tror! I och för sig är det inget fel med små nischbränslen, det viktiga med varje bränsle är att det är motiverat ur miljö- och klimatperspektiv, men just biogas har stor potential att vara den icke-spårburna kollektivtrafikens huvudsakliga drivmedel!
Affärsverksamhet bloggar