tisdag, mars 17, 2009

Varför utser den borgerliga majoriteten enbart män till chefsposter?

Den förra mandatperioden lyckades det dåvarande s-mp-v-styret få en rimligt bra fördelning mellan män och kvinnor på direktörsposter (dvs kontorschefer, bolags-VD:ar och i KLK:s ledningsgrupp). Den här mandatperioden har samtliga rekryterade på den nivån varit män. Hittills är det åtta män i rad som den borgerliga majoriteten tillsatt på direktörsnivå, och det tycks bli män även på de nästkommande två tjänsterna (ekonomidirektör och chef för överförmyndarkontoret). Det är för stor ojämvikt för att det ska kunna bortförklaras som slumpmässigt. Den kritik Örebro universitet i sin utvärdering av kommunens organisation riktade mot att jämställdhetsbegreppet försvunnit eller tonats ner i kommunens styrdokument efter majoritetesskiftet hade uppenbarligen inte bara bäring på retorisk nivå, utan också i realiteten.
Affärsverksamhet bloggar