söndag, mars 15, 2009

Årsmötesvecka avklarad

Miljöpartiets länsförenings årsmöte är just avklarat; tredje årsmötet samma vecka! Förvånansvärt välbesökta möten, trots att det i huvudsak har handlat om formalia som ansvarsfrihet till styrelse och val. Nästa helgs budgetmöte har inte alls lika många anmälda, trots att utformningen av kommunens budget borde vara det mest intressanta av allt för engagerade kommunpolitiker! Och trots att jag på mötet lovar att avliva en handfull myter som den borgerliga majoriteten sprider om kommunens ekonomiska situation...
Affärsverksamhet bloggar