torsdag, mars 26, 2009

Bygga mer i trä

På måndag har fullmäktige en lång rad av ärenden som på olika sätt är klimatrelaterade. Bland annat vänsterns motion mo att bygga mer i trä. Som vanligt är majoritetens förslag varken att avslå eller bifalla motionen, utan istället att besvara den med hänvisning till en intet förpliktigande föredragning. Ointresset är svårt att förstå. Forskningen visar tydligt att det är klimatsmart att bygga i trä. En tvårummare på 72 kvadratmeter i ett hus med bärande trästomme sparar cirka 15 ton CO2 i jämförelse med en betongstomme. I ett livscykelperspektiv menar professor Leif Gustavsson vid Mittuniversitetet att trästommen till och med ger ett nettouttag av koldioxid ur atmosfären, dvs att träet har tagit upp mer koldioxid än den avgivit under skogstillväxt, bygge och livstid. Oavsett hur det är med det så är trä helt klart fördelaktigt ur ett klimatperspektiv. Varför det trots det inte byggs mer i trä beror på att flera generationer av byggare aldrig riktigt fått lära sig om träbyggande, och såväl ekonomiskt som byggtekniskt har byggaktörerna investerat sig fast i betong. Med politiska initiativ är det ändå möjligt att öka intresset för träbyggandet, och det är synd att majoriteten inte riktigt törs.
Affärsverksamhet bloggar