tisdag, mars 24, 2009

Klart för sex ytterligare biogasbussar!

För det mesta håller sig politiken borta från rena tjänstemannamöten, men idag tog jag tillfället i akt att vara med vid GUB:s, UB:s och Uppsala Vattens möte om förnyat biogasavtal. Slutsatsen vid mötet blev mycket gott: den akuta situationen löses! Uppsala Vatten kan tillhandahålla biogas motsvarande behovet för ytterligare sex biogasbussar, samtidigt som GUB trollar med knäna och utnyttjar befintligt tankställe dagtid för att kunna rymma ytterligare bussar. Det innebär att GUB nu inte behöver köpa dieselbussar så som befarats, utan kan köpa 12 nya biogasbussar (samtidigt som sex gamla fasas ut, varför det totala antalet ytterligare biogasbussar blir sex). Den mer långsiktiga frågan om ny bussdepå går däremot kräftgång, då Fastighetskontoret istället för att gå rakt vidare med Kungsängens gård-alternativet vill utreda en rad andra alternativ, och därför pratar om att en ny anläggning först kan stå klar om tre år. Det är oaccceptabelt! Nästa veckas möte - när även företrädare för Fastighetskontoret ska närvara - hoppas jag därför leder till slutsatsen att GUB genast tillåts etablera en anläggning på Kungsängens gård, i linje med det miljöpartiet motionerat om, och i linje med det jag även tar upp i dagens debattartikel i UNT.
Affärsverksamhet bloggar