måndag, mars 30, 2009

KF behandlar motionen om vegetarisk mat

Jag skrev tidigare om KSAU/KS-behandlingen om miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma motion om en dags vegetarisk mat i skolan. Nu kommer frågan så till kommunfullmäktige, och det blir intressant att se om de borgerliga produktionsnämndspolitikerna, som hade ett positivt remissvar, står fast vid en sådan linje och går emot de negativt inställda partikamraterna i kommunstyrelsen. Argumentationen mot ökad andel vegetarisk mat har varit oerhört märklig; för dyr, inte fullvärdig och ett intrång i valfriheten. De första två argumenten är så fjärran verkligheten att de väl inte ens behöver bemötas. Argumentet om att valfriheten minskar är ju däremot principiellt riktigt. MEN av svaret från produktionsnämnden framgår att enbart 1/3 av skolorna serverar idag det vegetariska alternativet på kommunens basmatsedel som alternativ till kött- och fiskrätterna. På det stora flertalet skolor finns inget egentligt vegetariskt alternativ. Om majoriteten verkligen tycker att att det är viktigt att kunna välja mellan ett par olika rätter varje dag borde åtgärd ett vara att tilse att kommunens basmatsedel finns på alla skolor. Så länge man struntar i det är valfrihetsargumentet tämligen skenheligt. Även med en dag med enbart vegetariska alternaitv går det naturligtvis att servera ett par olika vegetariska rätter, men valfrihetsaspekter måste naturligtvis också viktas mot möjligheten att minska koldioxidutsläppen. När vi vet att det ger minskad klimatpåverkan med vegetarisk mat borde det inte ses som en jättestor uppoffring att vissa dagar enbart servera vegetarisk mat, och om alla äter vegetarisk mat oftare ger det större total effekt än om ett fåtal alltid går över till vegetarisk mat.
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Blogger Simon Rosén said...

Jag kräver att det ska vara kålrot i min mat varje dag. Annars är det diskriminering och minskad valfrihet... eller...

Naturvårdsverket sa redan för tio år sedan att vi måste minska våran köttkonsumtion med 75%, och sedan dess har konsumtionen ökat. Det blir en köttdag i veckan.

10:49 em  

Skicka en kommentar

<< Home