fredag, april 10, 2009

Pilotbana för spårtaxi i Uppsala allt mer troligt

Miljöpartiets fd partisekreterare och tillika uppsalabon Kjell Dahlström har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att föreslå var en pilotbana för spårtaxi kan anläggas. I Uppsala har vi redan en testbana byggd av ett bolag som vill gå vidare och finna finansiering för en pilotbana, och förstudie till hur en pilotbana skulle kunna utformas har varit på remiss för vidare beslut i kommunstyrelsen före sommaren. I augusti ska Dahlström lämna förslag till Näringsdepartementet. Att Uppsala ligger bra till torde inte vara någon överdrift! Se mer på TV4.
Affärsverksamhet bloggar