tisdag, april 07, 2009

Och ytterligare en manlig chef...

Dagens kommunstyrelsesammanträde var bland årets längsta - och innehöll också många mycket bra beslut; inte minst tydliggörande att spårburen kollektivtrafik ska vara utgångspunkten i Gatu- trafiknämndens arbete med stomlinjer. Men när KS avslutningsvis hade att hantera rekrytering av ny ekonomidirektör hettade den politiska diskussionen till. Jag och vänsterns Ilona Szatmari Waldau ansåg att den långa raden av manliga chefer nu måste brytas, men i detta fick vi inget gehör. Vi har även, tillsammans med Lena Hartwig (s), lämnat in en skrivelse om den principiella frågan, fär att få stopp på den skeva rekryteringen. Läs mer om detta här.
Affärsverksamhet bloggar