onsdag, april 08, 2009

Bokslut 37 mkr sämre än budget

Igår tog kommunstyrelsen bokslut för 2008 - "ännu ett framgångsrikt år", "ekonomin är i god ordning" och andra superlativ formulerar Gunnar Hedberg (m) i förordet, och i media kan vi se rubriker som "kommunen gick plus". Men det är inte den fulla sanningen. Ja, bokslutet är 136 miljoner kronor plus. Av dessa är dock 20 mkr realisationsvinster, vilka måste exluderas enligt lagstiftningen, dvs kommunens utfall är 116 mkr över balanskravet. MEN budgeterat resultat var att nå ett överskott om 153 mkr, dvs utfallet är egentligen 37 mkr sämre än budget. Detta är inte att gå plus, och inte en ekonomi i god ordning! Eftersom skatteintäkterna 2009 inte blir lika stora som prognosen pekade på när budgeten beslutades i november 2008, samtidigt som fullmäktige redan då frångick den tidigare principen om att budgetera med två procents överskott för att bl a kunna självfinansiera investeringar i stor utsträckning är risken för ett direkt budgetunderskott stor.
Affärsverksamhet bloggar