onsdag, april 15, 2009

Byggnadsnämnden bryter mot barnkonventionen

”En förtätning av bebyggelsen innebär att grönområden naggas i kanten och att barn blir av med sina möjligheter till lek i skog och mark. Men forskning visar att barns utemiljö har en avgörande betydelse för hälsa, inlärning och fysisk aktivitet”, skriver bland andra Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner i Göteborgs-Posten. Kommunrevisionens granskning över Barnkonventionens implementering i Uppsala kommun visar samtidigt att Byggnadsnämnden fullständigt ignorerar att man ansvarar över frågor som påverkar barns livsmiljö. Miljöpartiet har i över tio års tid pekat på att barnperspektiv ofta saknas i utformningen av detaljplaner. En period så intensivt att det pågick vadslagning bland fullmäktigeledamöter om det var den frågan som skulle kommenteras när jag begärder ordet... Men trots kritiken har situationen förvärrats de senaste åren, vilket kommunrevisionens rapport också pekar på. I rapporten anges bland annat att Byggnadsnämnden saknar övergripande bild av frågan om barnkonventionens tillämpning, att ansvarig planarkitekt har slutat, och att ingen har övertagit ansvaret över barnperspektivsfrågor. Rapporten anger vidare att Byggnadsnämnden inte heller lyfter fram något uppnått resultat i relation till barnkonventionen och inte på något sätt följer upp och utvärderar arbetet med barnkonventionen. Kommunrevisionens granskning visar att Byggnadsnämnden inte ens anser sig ha i uppgift att inhämta barns synpunkter, utan att det är upp till andra att i så fall förmedla. I en kommun med stort exploateringstryck är det nödvändigt att samtidigt säkerställa att barns utemiljö är bra, och det är hög tid att Byggnadsnämnden prioriterar upp den frågan. För vilka bygger vi annars Uppsala?
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Blogger Galaxa said...

Den enda dokumentation jag hittar kring detta är Lars-Olof Lindells skrivelse angående Öhrlings och Pricewaterhouses granskning av barnkonventionen i Uppsala kommun, på en A4:a. Var finns själva rapporten?

3:47 em  

Skicka en kommentar

<< Home