tisdag, april 14, 2009

Budgetförslag till KF-gruppen färdigt

Jag vaknade i morse till att P4 Uppland ställde lyssnarfrågan vem i filmen Bat Man jag liknade. Vet inte om någon ringde in något förslag eftersom jag hade bråttom till tåget för att lägga sista handen vid budgetförslag att skicka ut till KF-gruppen, men Dubbelansiktet skulle nog gilla upplägget att möta skatteintäktsbortfall med kraftfulla investeringar (Vindkraftverk, Spårvagnar mm mm) för att både minska kommunens framtida kostnader och öka intäkterna. Utifrån de diskussioner som vi fört S-MP-V tycks förutsättningarna goda att lägga ett gemensamt förslag. Men visst, någon synnerligen kontroversiell punkt återstår att diskutera!
Affärsverksamhet bloggar