torsdag, april 23, 2009

Upplandsstiftelseöverenskommelsen bröts

Som befarat bröts den tidigare uppgörelsen om anslaget till Upplandsstiftelsen vid dagens stämma. Särskilt tråkigt var att inte bara den borgerliga majoriteten ändrat uppfattning, men att miljöpartiet blev ensamt om att reservera sig mot beslutet.
Affärsverksamhet bloggar