onsdag, april 22, 2009

Upplandsstiftelsen lågkonjunkturens nästa offer?

Vid förra årets årsstämma såg det ljust ut för möjligheten att utveckla Upplandsstiftelsens verksamhet framöver, med en politisk uppgörelse att i och för sig inte öka anslaget 2009 men därefter. Vid morgondagens årsstämma är risken däremot överhängande att de försämrade skatteintäkterna kommer medföra att Upplandsstiftelsens verksamhet stramas åt. Självfallet måste politik omprövas om förhållanden ändras, men det är tråkigt när löften kring egna hjärtefrågor inte infrias!
Affärsverksamhet bloggar