tisdag, april 21, 2009

Inspirerande biogaskonferens

Biogas Östs uppstartskonferens blev verkligen den inspirerande tillställning jag hoppats på, som säkerligen kommer bidra till att olika aktörer agerar snabbare för att utveckla biogasproduktionen. Den kanske mest spännande utvecklingen är möjligheten att utvinna biogas ur alger och tång. Insamtling vid 10 km strand skulle kunna ge upp till 700 000 kubikmeter metan. Fantastiskt i sig - och därtill kommer bonuseffekten av att det plötsligt kan ges en ekonomi i att hantera övergödningen av haven och återföra näringsämnen till havet. Läs mer i UNT!
Affärsverksamhet bloggar