måndag, april 27, 2009

Försonlig bokslutsdebatt

Fullmäktige avhandlade idag bokslut för 2008. En lång debatt, men huvudsakligen i försonlig ton, trots att det finns mycket att anmärka på, vilket vi från oppositionens sida också framhöll i Upsala Nya Tidning. Möjligtvis satte tjänstgörande vice ordförande Agneta Simonsson (fp) sin prägel på debatten. Fullmäktiges hetaste debatt blev istället MP-S-V-motionen om kultur- och fritidsvaneundersökning, där Cecilia Forss (m) inledde med märkligheter som rimligvis innebär att hon vill avveckla både Kulturnämnden och Fritids- och naturvårdsnämnden. En "kulturpeng" var hennes förslag till modell. När jag försökte få svar från Folkpartiet om idén med kulturpeng är alliansens gemensamma eller enbart moderaternas blev det märkliga svaret från Karolina Hildning (fp) att en kulturpengsdiskussion tar vi när en sådan förs. Inget svar nu alltså - trots att en kulturpengsdiskussion just var vad moderaterna initierat. Svaret får väl snarast utläsas "en kulturpengsdiskussion går jag in i när jag går in i en kulturpengsdiskussion." Tja, Folkpartiet lär fortsätta tappa väljare om man fortsätter att vägra redovisa ståndpunkter för att inte riskera att visa att partiet inte tycker lika som moderaterna.
Affärsverksamhet bloggar