fredag, april 24, 2009

De två kriserna varandras lösning?

Vissa talar i termer om att intresset för att hantera klimatfrågan riskerar att minska när ekonomin blir kärvare. Det behöver inte vara så. En effekt vi redan ser av lågkonjunkturen är minskad flygtrafik, och även i övrigt minskad överkonsumtion kan bli resultatet när hushåll såväl som kommuner och övriga måste hushålla med resurserna. Ekonomi är hushållning. Klimatkrisens orsak är att vi inte har hushållit med den resurs som jorden har i form av fossila energikällor. Å andra sidan; om vi för att hantera klimatfrågan investerar kraftfullt i förnyelsebara energikällor som vindkraft och biogas, och i energieffektiva transportsystem som spårtrafik är det också investeringar som ger arbetstillfällen, och därmed motverkar lågkonjunkturen. Med rätt politik kan de två kriserna bli varandras lösning, men det förutsätter att varje insats för ekonomin också blir en insats för klimatet.
Affärsverksamhet bloggar