onsdag, april 29, 2009

Går miljö- och hälsoskyddsnämnden på kontorets förslag?

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska idag ta ställning till remissvar angående lågprisflyg på Ärna. Tjänstemannaförslaget är mycket bra, en tydlig avstyrkan, vilken bland annat Radio Uppland och UNT rapporterat. Nämnden brukar ínte göra några överprövningar av kontorsförslag, utan faktisk hålla sig till det nämnden ska utgå ifrån: miljö- och hälsoskydd. Men i frågan om öppnande av Bäverns gränd slirade nämnden. Förhoppningsvis var det en engångsföreteelse och inget som upprepas idag.
Affärsverksamhet bloggar