fredag, maj 01, 2009

UL får klartecken för biogassatsning

Upplands Lokaltrafik har på ett mycket bra sätt arbetat fram underlag för hur en övergång till biogasdrift inom länstrafiken skulle kunna ske. Men klartecken från ägarna har dröjt. Jag ställde därför för ett par månader sedan en interpellation i frågan och fick i veckan det trista svaret från Leif Sanner (fp) att han för sin del inte utesluter "effektiva dieselmotorer" istället för biogas. Effektiva motorer är så klart bättre än ineffektiva - men diesel är och förblir ett fossilt drivmedel och måste fasas ut om vi ska få ner koldioxidutsläppen till hanterbara nivåer. Men att Uppsala kommuns majoritet fortfarande inte vill ta de stora greppen i frågan spelar beträffande UL:s biogasförsörjning mindre roll, då landstingsmajoriteten istället nu som UL:s största ägare ger sin välsignelse till biogassatsningen. MP/S/V-förslaget att landstinget ensamt ska ta över ägandet av UL är således även ur perspektivet att få till stånd en mer ansvarsfull klimatpolitik riktigt med nuvarande majoritetsföreträdare i kommun respektive landsting.
Affärsverksamhet bloggar