torsdag, april 30, 2009

Hur stora uppsägningar blir det?

Nu har majoriteten presenterat stomme till budgetförslag för 2010. Radio Uppland har rubriken "Uppsägningar kan undvikas" - men av inslaget att döma ska detta inte utläsas som så att inga uppsägningar kommer ske, utan att vissa uppsägningar kan undvikas, eller som det uttrycks i inslaget "omfattande uppsägningar" går att undvika. Frågan är då vad som menas med omfattande? Sist det var borgerlig majoritet i Uppsala var det ca 1000 kommunanställda som fick gå. Den verksamhet som ändå får en uppräkning nästa år är skola och förskola, med 0,25%. Vore intressant att veta om majoriteten har resonerat i termer om att frysa lönerna 2010. Med ett sådant grepp skulle inga uppsägningar inom skolan och förskolan behöva göras den marginella uppräkningen till trots. Teknisk verksamhet får ingen uppräkning alls, vilket - om det blir beslutet - kommer att innebära försämrad kollektivtrafik.
Affärsverksamhet bloggar