måndag, maj 18, 2009

Ny styrelse för UB

KSAU har just fastställt nya principer för sammansättningen av Uppsalabuss (UB) styrelse: personunion mellan UB:s presidium och UL:s, kompletterat med ytterligare tre ledamöter från kommunen. Personmässigt kommer den nya styrelsen utgöras av Fredrik Ahlstedt (ordf), Agneta Gille (vice ordf), Leif Sanner, Cecilia Forss och jag själv. Det blir alltså andra gången jag "överlever" i styrelsen trots ändrade principer i övrigt. Det kan ju synas lite udda att det först görs en utredning som (år 2001) kommer fram till att man absolut inte ska ha personunion mellan GTN och UB med konsekvens att man sparkade ut de ledamöter som då satt på båda stolarna, för att i nästa skede (dvs nu) komma fram till att man ska ha personunion mellan UL och UB och därför måste ersätta en del av ledamöterna med UL-folk. Min uppfattning är att den styrelse som verkat de senaste åren varit bra, så jag hoppas att nyordningen inte leder till något bakslag för kollektivtrafiken!
Affärsverksamhet bloggar