torsdag, maj 14, 2009

Underteckna protesterna till Maud Olofsson!

Länsstyrelsens arrangerade idag ett vindkraftsseminarium men mycket intressant information. Den tekniska utvecklingen av själva vindkraftverken och kartläggningen av lämpliga områden för vindkraft visar tydligt att vindkraften har oerhört stor potential. Det som bromsar utvecklingen är istället regelverk. Ett sådant problem är elnätsanslutningen. För att undvika olika intressekonflikter är vindkraftverken i sig lämpliga att dra långt ifrån bebyggelse. Men då kan det också vara långt till elnätet, och den vindkraftsaktör som är först ute får ta hela kostnaden för elnätsanslutningen. Det gör att olika aktörer riskerar att lurpassa på varandra, eftersom den som kommer som nummer två får väsentligt mycket längre investeringskostnader. Ett annat problem är naturligtvis den diskussion om straffskatt för egenproducerad vindkraft som jag skrivit om tidigare. Underteckna gärna protestera till Maud Olofsson angående detta här.
Affärsverksamhet bloggar

4 Comments:

Blogger Simon Rosén said...

Och sedan går det inte att bygga större vindkraftverk inom ett stort område, om Ärna flygplats byggs...

12:32 fm  
Anonymous Magnus Andersson said...

I uppropet står det: "oss som engagerar oss i miljön och som producerar vår egen hushållsel".Vadå "vår egen"? Varje kWh från ett vindkraftverk har staten = skattebetalarna betalat säkert 50 öre för. Vidare står vindkraftverken ute i naturen bland djuren, och kraftverken dånar när det blåser.

Fåglar krossas av bladen, och detta är ett stort problem som vindkraftindustrin negligerar med myter om hur många småfåglar katter dödar. De överdriver den siffran och ser inte att vindkraft vid utbyggnad dödar 10000-tals större fåglar som katter inte dödar och är sällsynta.

Vidare är i uppropet ordet "producerar" fel, för när det inte blåser genereras ingen vindkraft alls, och vid över 16 meter per sekund slås kraftgenereringen av i svenska vindkraftparker. Noll output då.

Undersökningar visar att vindkraft i många länder kraftigt ökar fossilbränsle medan man i Sverige kommer att tvingas förstöra de sista större vattendragen.

Allt detta fakta.

Hur kan ni driva på sån här sk*t?!?

Vindkraften har de senaste åren staten gett 100 miljarder kronor och det blir mer.

Skräpkraft.

Ni är makaläst naiva och förstör.

3:54 em  
Anonymous Magnus Andesrson said...

(Glömde att nämna att vindkraftverken står ute bland människor också, inte bara bland djuren.)

3:56 em  
Blogger Simon Rosén said...

Visst, man ska inte placera vindkraftverk där det är utrotningshotade fåglar. Men det är överdrivet. I en undersökning visades att fler fåglar dog av Ölandsbron än av vindkraftverket på Öland.

Om man tänker på energisäkerhet så är det betydligt säkrare att ha flera vindkraftverk, solkraftverk, vågkraftverk mm än stora anläggningar som kärnkraft och kolkraft. Riktigt små anläggningar som för privatpersoner är särskilt säkert. Då spelar det inte så stor roll för helheten om en enhet slutar fungera under en period. Små vindsnurror på taket lär inte heller döda några fåglar.

12:50 em  

Skicka en kommentar

<< Home