onsdag, maj 20, 2009

Positivt remissvar om miljöavgifter

Gårdagens stora ärende – ärnafrågan – gjorde måhända att övriga frågor på dagordningen hamnade i total ”mediaskugga”. Men det fanns flera viktiga beslut, bland annat remissvar på förslag till grundlagsförändring. Två av de viktiga förslag som finns i utredningen är att öppna möjligheten för kommuner att inrätta trängselavgifter/miljöavgifter och att underlätta för medborgarinitiativ till att genomföra folkomröstningar i kommunala frågor. Vad gäller trängselavgifterna ställde sig den borgerliga majoriteten bakom utredningsförslaget, dvs en positiv inställning till att fler städer än Stockholm ska kunna införa sådana styrande avgifter för att minska biltrafiken. Det var ett glädjande ställningstagande, även om det naturligtvis bara ska läsas som att man är positiv till principen, inte nödvändigtvis till att införa ett sådant system i Uppsala. Vad gäller folkomröstningarna var däremot både alliansen och socialdemokraterna negativa. Man vill värna den representativa demokratin och att en fullmäktigemajoritet alltid ska ha möjlighet att avslå förslag om folkomröstningar, även om mer långt fler än 10 procent av kommunmedborgarna skriver under på ett sådant krav. För miljöpartiets sida hävdar vi däremot direktdemokratin och reserverade oss. Majoritetens ståndpunkt gör det helt onödigt att ens samla in namnunderskifter för krav om folkomröstning, finns en majoritet för folkomröstning i fullmäktige behövs inte medborgarinitiativet, och finns inte det har medborgarinitiativet ingen funktion utifrån deras inställning.
Affärsverksamhet bloggar