fredag, maj 22, 2009

Rödgrön=långsiktig

MP, S och V har just presenterat ett gemensamt rödgrönt alternativ till det borgerliga budgetförslaget. Beslutar gör kommunfullmäktige i juni. Den genomgripande skillnaden mellan majoritets- och oppositionsförslaget är att det rödgröna förslaget i alla aspekter strävar efter långsiktighet, medan majoriteten tenderar att vara väldigt kortsiktiga i sitt tänkande. Ett exempel på rödgrön långsiktighet är förslagen att invesera i vindkraftverk för det egna elbehovet. Det ger både kraftigt minskade elkostnader, och frigör därigenom pengar till kommunens verksamhet, och varje utbyggnad av förnyelsebara energikällor leder till att koldioxidutsläppen kan minska. Hör mer på Radio Uppland.
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Anna said...

Bra artikeln i UNT om den gemensamma budgeten!

4:25 em  

Skicka en kommentar

<< Home