måndag, maj 25, 2009

Fullmäktigebeslut om ärnafrågan

Idag tar fullmäktige beslut om kommunens remissvar angående lågprisflyg på Ärna. Vi har fått kämpa hårt för att över huvud taget få frågan behandlad i fullmäktige och inte "bara" i kommunstyrelsen. Fullmäktige ska behandla principiella, viktiga frågor, och självklart hör ärnafrågan dit! Däremot är det inte idag som "slutstriden" står, som vissa uttrycker det. Det är viktigt att komma ihåg att när vi pratar ärnafrågan är det inte bara ett par landningsbanor och hangarer, utan hela det stora område som ligger under bullermattan och där olika utvecklingsmöjligheter hindrats på grund av försvarsflyget. Om försvarets flygverksamhet avvecklas är det inte att värna Uppsalas utveckling att istället låsa fast området för möjligheten att få weekendbiljetter till London någon hundralapp billigare. Arlanda ligger 20 minuter bort med tåg från Uppsala, lågprisflyg på Ärna ger inte något rimligt mervärde i förhållande till alla problem som verksamheten för med sig.
Affärsverksamhet bloggar