onsdag, juni 03, 2009

Uppsalabornas vision är grön

Igår fick partigrupperna en preliminär dragning av hur uppsalaborna svarat i den enkätundersökning kring vision för Uppsala som kommunledningskontoret genomfört under våren. Ca 250 svar har analyserats, och i topp ligger frågor miljöpartiet drivit hårt och fortsätter att prioritera: bevara och utveckla grönområden, investera i spårvagnar och skapa en bilfri innerstad. Om alla röstade efter sina åsikter istället för slentrianmässigt eller utifrån felaktiga uppfattningar om var partierna står skulle visionen kunna förverkligas! Bland de som svarat i enkäten lyfte 7 personer fram önskemål om lågprisflyg på Ärna, dvs ca 3 procent. De borgerliga partierna ligger helt klart i ofas med vad uppsalaborna önskar när man istället säger ja till lågprisflyg på Ärna, exploaterar grönområden, skjuter spårvagnsinvesteringar på en oviss framtid, och drar in ytterligare biltrafik till centrum.
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Blogger Johan said...

En annan grej jag har tänkt på är att försöka ge andra trafikslag än bil bästa förutsättningar. Uppsala är en utmärkt stad för cykel, tex. Ganska platt.

Men det är inte kul att cykla längs stora bilvägar som Vårdsätravägen och Kungsängsleden. Men för att hitta genom den urmysiga Stadsskogen måste man ju vara född i Eriksberg. De som vill börja cykla hamnar alltså på de otrevligaste cykelvägarna och slutar efter första försök.

Uppsala Tourism verkar fortfarande inte ha förstått vad vanliga affärsresenärer behöver; så jag skickade ett brev till dem:
http://ekotank.blogspot.com/2009/06/mer-om-uppsala-flygplats.html

10:48 fm  

Skicka en kommentar

<< Home