onsdag, maj 27, 2009

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet överklagar KF-beslut om Ärna

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet överklagar KF-beslutet om Ärna utifrån kommunallagens 5 kapitel 20 §, vilken slår fast att "En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv." Moderaten Mats Gyllander berörs i större utsträckning av beslutet än Centerpartisten Ingemar Jansson. Huruvida det var riktigt att Jansson inte fick vara med i behandlingen av TV4.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Blogger Johan said...

Jag tror att alla som verkligen vill försöka spräcka bubblan kring Ärna måste skärpa till sig ytterligare ett snäpp. När det gäller den politiska delen tror jag att man skulle tjäna på att inte låta detta bli en blockpolitisk fråga. Det finns tvivlare på den blå sidan. Jag hoppas på den rödgröna sidan försöker jobba MED dem, stötta dem. Snarare än att polarisera debatten.

Därför vet jag inte om det är så klokt att försöka gå på enskildas intressen. Det skapar lätt en känsla hos en grupp att vara angripen, och så bli allt bara stelare.

Att invänta ett eventuellt majoritetsskifte 2010 är knappast en lösning, eftersom det beslutet i så fall bara är så stabilt så länge den nya majoriteten sitter.

Jag menar att frågan är för stor och för allvarlig för att jobba med på det sättet.

2:42 em  
Blogger Niclas Malmberg said...

Absolut. Jag har också haft mycket bra dialog med flera borgerliga ärnamotståndare.

12:30 em  

Skicka en kommentar

<< Home