torsdag, juni 11, 2009

Varför saknas Uppsala i spårtrafiknätverket?

Ett nätverk har bildats av städer som vill satsa på spårtrafik och som vill trycka på staten för finansieringslösningar. Medverkande städer är bl a Stockholm, Lund, Norrköping och Helsingborg. Utomordentligt bra! Men varför är inte Uppsala med? Ska det tolkas som om den borgerliga majoriteten i Uppsala, trots fagert tal, inte är så intresserade av spårtrafik i närtid? Till skillnad mot i den rödgröna budgetinriktningen har den borgerliga majoriteten ju inte heller avsatt några resurser för lokal spårtrafik. Men att gå med i ett nätverk för att sätta press på staten hade ju inte kostat något.
Affärsverksamhet bloggar