torsdag, juni 25, 2009

MP enda alternativet för borgerliga miljövänner i Uppsala

I kommunsverige ser Miljöpartiets samarbetete med övriga partier väldigt olika ut. Orsaken härtill är främst att det i olika städer kan skilja väldigt mellan hur långt socialdemokratin respektive de borgerliga partierna kommit i miljötänkandet. I Uppsala ligger S milsvida före alliansen, skillnaden är så stor att något samarbete högerut för MP:s del inte tycks aktuellt under överskådlig tid. Moderaten Christofer Lagerqvist gjorde dock den felaktiga slutledningen på UNT:s debattsida förra veckan att MP:s samarbete vänsterut borde få borgerligt sinnade miljövänner att rösta med alliansen. Mitt svar på detta har UNT publicerat här. På nätet hittar jag däremot tyvärr inte det snarlika debattsvar från just en "borgerligt sinnad miljövän" som fanns i papperstidningen. Men det gick ut på samma sak; när den borgerliga alliansen ställer sig bakom lågprisflyg på Ärna och aktivt driver på för att öka biltrafiken i innerstaden, då är inte alliansen något alternativ för någon som vill se en mijömässigt hållbar utveckling, oavsett borgerliga värderingar i övrigt. Ur ett MP-perspektiv är det naturligtvis beklagligt att det inte ens tycks finnas något generationsskifte i sikte inom alliansen, och att miljöfrågorna därför även fortsättningsvis kommer vara polariserade.
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Blogger Leif Ekstedt said...

Drar Miljöpartiet inga slutledningar i frågan om ekologislk odling? Skördarna mindre än med balanserad användning av konstgödning
Tydligen problem med luftens föroreningar också.

12:21 em  

Skicka en kommentar

<< Home