måndag, juni 22, 2009

Biogas och spårtaxi

Det är absolut inte så att midsommarhelgen innebar sommaruppehåll i uppsalapolitiken. Vid dagens planeringsutskott hade vi tvärt om uppe två av de stora framtidsfrågorna för Uppsala; biogasförsörjningen och spårtaxifrågan. Angående den första frågan har MP:s ihärdiga påtryckning om att utöka biogasanvändningen börjat få resultat. Att det finns en politisk vilja hos den politiska majoriteten att också använda mer biogas är utmärkt. Men det har inte avsatts en krona för det än, och utan finansiering faller det platt, även om tidsplaneringen nu är att KSAU ska fatta beslut i depåfrågan 17:e augusti.

Även beträffande spårtaxifrågan hänger finansieringen löst. För att kunna få uppdrag från regeringen att anlägga pilotbana är en nödvändig förutsättning att det finns en bred politisk enighet för ett sådant projekt. Med den borgerliga majoritetens splittrade syn i frågan riskerar man att spela bort möjligheten. "Frågan är stor och frågetecknen många", sa Liv Hahne (M)i ett första inlägg, och ville att partigrupperna nu ska få chans att ta ställning till ärendet. Men förstudien har ju varit på remiss under våren, och även Moderaterna borde ha hunnit hantera frågan. Vad det handlar om är måhända att hon är negativ och därför försinkar ärendet till dess att det är försent...
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Lars Zetterholm said...

Hej,

Helt obegripligt att en
miljöpartist kan förorda spårbilar/spårtaxi!

Läs rapporten "Spårbilar - inget alternativ till kollektivtrafik"
Den går att hitta via Miljöpartiet (sic!)

En spårbilsatsning riskerar att tränga ut en vettig satsning på modern kollektivtrafik som verkligen behövs.

Istället borde Uppsala satsa på moderna spårvagnar. Varför inte börja med att ersätta busslinjen Gottsunda - Årsta med spårväg.


Lars Zetterholm

8:49 em  

Skicka en kommentar

<< Home