onsdag, juni 17, 2009

Oväntade 44 mkr till Uppsala kommun

Med skenande kostnader för försörjningsstöd (upp 13% sedan förra året) och krympande skatteintäkter är budgetläget för i år bekymmersamt. Den prognos som kommunstyrelsen behandlar idag visar negativt resulat på -78 mkr, dvs nästan 190 mkr sämre än det budgeterade överskottet om 109 mkr. Men i allt elände kommer också ett positivt ekonomiskt besked. Sveriges kommuner och landsting betalar tillbaka sammantaget 44 miljoner kronor till Uppsala kommun! Och med det är det i alla fall inom möjlighetens gräns att nå en budget i balans i år.
Affärsverksamhet bloggar