fredag, juni 26, 2009

Fel av Fastighetsnämnden att överpröva fullmäktigebeslut

När fullmäktige förra hösten tog beslut om Arena 2010 var det många som häcklade MP för att vi ifrågasatte om kommunen verkligen hade råd med ett årligt driftsstöd om "bara" 10 mkr. Ett par veckor senare kom nya skatteintäktsprognoser, lågkonjunkturen var uppenbar för alla, KF var tvunget att revidera budgeten och 10 mkr var inte längre "bara". Fullmäktigebeslutet byggde på att det även skulle komma fram externa finansiärer, och som tidsfrist för det arbetet satte fullmäktige sommaren 2009. Fastighetsnämnden har nu på eget bevåg förlängt den tiden till årsskiftet 2010. Det lär revisorerna ha synpunkter på. Fullmäktigebeslut ska efterlevas, och vill en nämnd riva upp ett fullmäktigebeslut finns inte annat än att föra ett sådant ärende till KF!
Affärsverksamhet bloggar