fredag, juni 26, 2009

Piratpartiet till gröna gruppen

Gröna gruppens beslut att ta in Christian Engström från Piratpartiet som oberoende medlem tycks enbart ha positiva förtecken. Uppgörelsen går ut på att Piratpartiet kommer att rösta med gruppen i alla frågor förutom de frågor där partiet har en politik, där de har självständig röstning. Piratpartiet kommer inte heller att företräda Gröna gruppen utåt utan företräder sig själva. Om denna uppgörelse håller har rösterna på Piratpartiet inte varit bortkastade klimatröster, utan i praktiken medfört att Gröna gruppen fått ytterligare ett mandat i parlamentet!
Affärsverksamhet bloggar