onsdag, juli 01, 2009

Extra bolagsstämma Uppsalabuss

Så var Uppsalabuss extra bolagsstämma avklarad. Jag hade äran att öppna mötet, då ingen annan ur den avgående styrelsen var närvarande. Nåväl, det var ju inte så märklig, men av den tillträdande styrelsen fanns bara jag och Leif Sanner (FP) på plats, vilket jag hoppas inte ska tolkas som ett totalt ointresse ifrån den nyvalda ordföranden Fredrik Ahlstedts sida. Även om han hade satt mötesdagen kan han ju fått förhinder. Sedan 2002 har stadstrafikens styrning nu genomgått fyra omorganisationer, och den nyvalda styrelsen blir den fjärde styrelsekonstallationen för min del sedan 2005. Återstår att se om nuvarande organisation håller mer än genomsnittliga två år...
Affärsverksamhet bloggar