tisdag, juni 30, 2009

Fyrisåbro knäckfråga för rödgrönt samarbete

Det är självfallet inte bara inom den borgerliga alliansen (se gårdagens inlägg) som det finns olika uppfattningar om olika sakfrågor. I det pågående arbetet med att ta fram ett gemensamt valprogram för Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har synen på ny bro över Fyrisån söder om Studenternas IP seglat upp som en avgörande partiskiljande fråga. Miljöpartiet säger absolut nej till den föreslagna bron, eftersom den ökar biltrafiken i innerstaden genom att "dra" biltrafik till sig från Kungsängsleden. Socialdemokraterna vill däremot hålla möjligheten för en sådan broförbindelse öppen. Frågan är så avgörande för Miljöpartiet att vi absolut inte kan tillåta den och ett klart vallöfte från partiet är att den inte ska byggas. Det är inte heller aktuellt att lämna öppet för Socialdemokraterna att samverkan med en tillfällig majoritet i brofrågan. Men för Socialdemokraterna torde inte frågan ha så avgörande betydelse, dvs partiet borde kunna gå till val utan att ha krav på att bron ska byggas i programmet. Gissningsvis kommer det gemensamma programmet därför till sist innehålla ett nej till bilbron.
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

hi guys so happy to be between you yayaay love the blog soo much ^^

5:08 fm  

Skicka en kommentar

<< Home