söndag, augusti 09, 2009

Kontroversiell rivstart

Sista semesterdagen... Semester är dock kanske fel ord när det förra veckan kom en rejäl bunt med handlingar inför morgondagens arbetsutskott. Många intressanta ärenden (läs Spårtaxiförslaget och Ärnamotionen) och ett riktigt kontroversiellt: förslag till fördjupad översiktsplan för Funbo, vilket inkluderar det omdebattaterade förslaget till exploatering av Marielund. I ärenden som rör exploatering av grönområden har MP ofta varit väldigt ensamma om att tordas säga nej, men den här gången hyser jag förhoppning om att lyckas få ihop en majoritet tillsammans med S och C, och att det alltså skulle kunna bli ett ärende som splittrar alliansen. Imorgon vet vi.

På mediafronten i Uppsala under sommaren har MP haft oväntad draghjälp genom moderaten Christopher Lagerqvists debattinlägg - som fått annars borgerligt sinnade miljövänner att fly uppsalamoderaterna. Det är en tydlig parallell till en sak jag fick höra i mitten av 90-talet. Moderaterna i Botkyrka hade då genomfört en omfattande kampanj, och också låtit genomföra opinionsmätningar före och efter kampanjen. Resultatet var tydligt: man tappade väljare med sin kampanj. Om det var kampanjen som var dåligt utformad eller om det helt enkelt var så att ju mer väljarna visste om den faktiska politiken, desto färre anhängare fick man, vet jag inte. Men helt klart är det så att natur- och miljöintresserade uppsalabor inte röstar moderat om man har minsta kunskap om partiets bristande miljöpolitik. Men omvändelsens tid kommer väl även i Uppsala till sist, i många andra kommuner är det ju helt andra tongångar.
Affärsverksamhet bloggar