torsdag, augusti 20, 2009

Godtycke styr vad fullmäktige får behandla

Nu har dagordningen till nästa kommunfullmäktige kommit, och med på ärendelistan finns återigen det omorganisationsärende som oppositionen minoritetsåterremitterade vid junifullmäktige därför av berörda nämnder inte givits tillfälle att yttra sig. Men någon som tror att tiden sedan förra fullmäktige utnyttjats för att få in sådana yttranden? Nej, det är godtycke som styr vad fullmäktige får behandla. Vid flera tillfällen har miljöpartireservationer i kommunstyrelsen inte tagits upp till behandling i kommunfullmäktige därför att fullmäktiges ordförande inte ansett att förslagen remitterats, men i det här ärendet sägs att något sådant strikt krav inte finns. Det blir intressant att höra vad Länsrätten har att säga. Att ribban ligger olika beroende på varifrån initiativet kommit är ju inte demokratiskt snyggt!
Affärsverksamhet bloggar