måndag, augusti 17, 2009

Bussdepåfrågan

Planeringsutskottet fick idag till sist en redovisning över möjliga nya bussdepåer, något bl a Miljöpartiet länge pekat på behovet av. Två depåer föreslås ersätta nuvarande, en vid Kungsängens gård och en vid Fyrislund! Slutsatsen är tämligen överraskande, intiutivt kan man tycka att om man har två depåer bör de finnas i olika delar av staden och inte ligga så gott som intill varandra. Det viktiga i sammanhanget är naturligtvis att hitta de lägen som tillsammans är optimala, och inte välja utifrån aktörernas egna önskemål (Fyrislund för UL och Kungsängensgård för GUB). Förvånande är också att båda depåerna föreslås fullt utrustade med avancerad verkstad, så att region- och stadstrafiken har full egen rådighet. Med tanke på verkstadskostnaden vore det intressant att istället samordna reperationerna, och ha en huvuddepå med alla funktioner, och en subdepå med de dagliga funktionerna, men inte avancerade reperationer.
Affärsverksamhet bloggar