söndag, augusti 16, 2009

Förbättrade prognoser 2009

De nya skatteprognoserna från SKL är positiva på kort sikt men negativa på lång sikt, dvs konjunkturen har inte fallit så snabbt som tidigare prognoser sagt, men når å andra sidan djupare. Konkret innebär det att skatteintäkterna ser ut att bli 50miljoner bättre i år än vad vi trodde före sommaren. Även 2010 ser det ljusare ut, + 12 mkr. Men sedan mörknare det, - 10 mkr 2011 och -50 mkr 2012 mot vad vi trodde när budgeten beslutades i juni. Eftersom prognoserna är osäkrare ju längre i framtiden de gäller, och också mer påverkbara, är det hela ändå att betrakta som ett glädjande besked!
Affärsverksamhet bloggar