fredag, augusti 14, 2009

Tung start för alliansen

Första veckan efter semestern måste ha varit den tyngsta under hela mandatperioden för alliansen, med djupa sprickor mellan partierna. Angående Marielund säger centern nej till exploatering, medan folkpartiet vill att planen ska antas, angående Spårtaxi är det moderata kommunstyrelseledamöter som bromsar. Genom att återremittera/bordlägga ärendena har alliansen fått mer tid att tala ihop sig, men frågan är om det lyckas. Hittils under mandatperioden har man ju enats om det mesta (med kulturhuvudstadsårsansökan som stort undantag), men nu är nog ett par ärenden där delar av alliansen tvingas söka samarbete med oppositionspartier på gång!
Affärsverksamhet bloggar