tisdag, augusti 18, 2009

"Miljonförlust för bandyn"

"Miljonförlust för bandyn" rapporterar Radio Uppland. Bandyfinalen genererar samtidigt intäkter till samhället och därmed indirekta intäkter i form av skatt till kommunen, så de direkta kostnaderna för finalen måste sättas i relation till de samhällsekonomiska konsekvenserna. Men det som är märkligt i hanteringen är att kommunstyrelsen inte fått information om innehållet i det avtal kommunen tecknat med bandyförbundet. Uppsalaborna förväntar sig nog att kommunstyrelsen har sådan kunskap, och väger även bandyfinalen på den guldvåg övrig verksamhet vägs, för att kunna utkräva politiskt ansvar. Som situationen är nu är det egentligen bara av kommunstyrelsens ordförande som något ansvar kan utkrävas.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Har du inte efterfrågat avtalet tidigare?

11:47 fm  
Blogger Niclas Malmberg said...

Från oppositionens sida har vi efterfrågat avtalet.

3:10 em  

Skicka en kommentar

<< Home