fredag, augusti 21, 2009

Företagarna längs Dragarbrunnsgatan vill se gatan som gågata

Omvandlingen av Dragarbrunnsgatan till gåfartsgata har inte varit ett tillräckligt grepp. Det framkommer i den undersökning som Miljöpartiet gjort kring vilken syn företagarna längs Dragarbrunnsgatan, från St Olofsgatan till Vaksalagatan, har på förslag att omvandla gatan till ren gågata. De investeringar som gjorts för att göra gaturummet trivsammare är på inget sätt bortkastade, men nu tycker den stora majoriteten av företag med läge vid gatan att det är dags att ta steget fullt ut och göra gatan till gågata, för att ytterligare öka gatans attraktivitet. Av de 31tillfrågade företagare längs gatuavsnittet är nämligen hela 22 positiva till en omvandling till gågata, mer än 70 procent. Enbart sju är negativa. De allra flesta företag skulle uppenbarligen gynnas av att omvandla gatan till gågata. Att få bort genomfartstrafiken är en sak, men samtidigt måste självfallet regleringen göras på ett sådant sätt att exempelvis hotellen är tillgängliga. Med ett sådant grepp skulle kanske Scandic Uplandia, som i dagsläget är negativa, kunna omvändas. Intressant att notera är att det konkurrerande Clarion Hotell Gillet däremot är positivt. Att en gågateomvandlings effekter bedöms olika av företag i samma bransch visar att företagsledningars inställning till hållbar utveckling och engagemang för att skapa en egen miljöprofil kan ha stor betydelse för vilken ståndpunkt man intar! Se Radio Uppland, TV4 och UNT.
Affärsverksamhet bloggar