onsdag, augusti 26, 2009

Kollektivtrafikutredning i rätt riktning

Förra mandatperionden motionerade jag och Lars Berglöf (S) om att utreda möjligheterna att slå samman all kollektivtrafik i länet i en organisation med en ägare (så som har gjorts i bland annat Skåne, med mycket positiva konsekvenser för trafikeringen). Motionen bemöttes då med att "tanken är god men för tidigt väckt". Den här mandatperioden återkom därför MP, S och V med en ny motion om att utreda frågan, och den här gången bifölls förslaget av regionfullmäktige. I dag presenterades en nästan färdig utredning, och resultatet är mycket positivt. Nu återstår den långa beslutsprocessen. Alla UL:s ägare måste ju vara överrens. Det räcker att en kommun säger Nej för att stoppa en sådan omvandling, vilken ju förutsätter skatteväxling mellan landsting och kommuner. De flesta kommuner lär omedelbart vara positiva, utifrån de fördelar förslaget har. Frågan är bara vad majoriteten i Uppsala kommun säger...
Affärsverksamhet bloggar