fredag, augusti 28, 2009

Många frågetecken kvar angående bussdepåfrågan

UNT skriver nu om de frågetecken gällande bussdepåfrågan som jag tidigare bloggat om (17 augusti här). Men en aspekt som jag inte nämnt tidigare är att depåbehovet inte får inskränkas till att kunna serva bussar, dvs när vi omvandlar busslinjer till spårvagnslinjer minskar ju behovet av bussar, men istället behövs en spårvagnsdepå. Istället för två fullt utrustade bussdepåer är det kanske så att det behövs en bussdepå och en spårvagnsdepå.
Affärsverksamhet bloggar