fredag, augusti 28, 2009

Vindkraftskampanjen fortsätter

Opinionsarbetet angående de skatteregler som missgynnar vindkooperativ och andelsägd vindkraft fortsätter med ett möte torsdag den 3 september 2009, klockan 18.00. Befinner du dig i Stockholm då är platsen Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4. Själva uppropet går också att stödja på www.vindandelar.se
Bakgrunden är den nya principen att vindkraftkooperativ ska betala en extra skatt pga att den el andelsägaren köper från sitt eget vindkraftverk är billigare än elpriset från de stora elbolagen. Vad blir regeringens nästa grepp för att slå sönder människors initiativ och gynna multinationella bolag? Straffskatt på varje äpple som inte köpts utan plockas från ett äppelträd som två grannar planterat tillsammans? Principen är den samma, investeringen i ett äppelträd som växer upp gör att du kan få dina äpplen billigare än de som transporteras till Sverige från Argentina, och att du därmed gör en "vinst" för varje äpple från kollektivet. Medlemmar i vindkraftkooperativ är med och investerar i uppbyggnaden av förnyelsebara energikällor, men med de nya skattereglerna tar man tar bort en stor del av de ekonomiska skälen för individer att gå med i vindkraftkooperativ. Varför får det inte vara ekonomiskt lönsamt att agera miljövänligt?
Affärsverksamhet bloggar