måndag, augusti 31, 2009

MP motionerar om Nusaybin som ny vänort

Miljöpartiet lägger idag en motion om att Uppsala ska inleda vänortsutbyte med den kurdiska staden Nusaybin. Redan hösten 2005 fick Uppsala besök av den dåvarande borgmästaren i Nusaybin, Mehmet Tanhan. Ett syfte med Tanhans besök var att etablera vänortssamarbete mellan Uppsala och Nusaybin, men någon politisk majoritet för att inleda ett sådant utbyte fanns inte då. Men efter tips från MP:s Hedia Metto har jag nu haft telefon- och mailkontakt med den nyvalda borgmästaren i Nusaybin, Ayse Gökkan, som likt sin företrädare vill inleda ett utbyte med Uppsala, så frågan är aktuell att pröva den här mandatperionden också. Ett huvudargument för att inleda samverkan med Nusaybin är naturligtvis att det kan bidra till att den turkiska regimen minskar diskrimineringen av kurder, eftersom en kurdisk stad då får ”internationella ögon” på sig. Se mer i TV4.
Affärsverksamhet bloggar