måndag, september 07, 2009

KSAU-beslut om öppnande av Bäverns gränd

KSAU beslutade idag att föreslå kommunfullmäktige att anta ny detaljplan som möjliggör öppnande av nuvarande bussgatan Bäverns gränd för biltrafik. Tillåtet för biltrafik att köra genom gränden blir det i praktiken först då Gatu- och trafiknämnden också fattat beslut om lokal trafikföreskrift, och det beslut som förbereds innehåller ett begränsat öppnande av gränden till kvällar och nätter. Men att den borgerliga majoriteten alls går fram med ärendet trots att den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts så tydligt visar att problemen med dålig luft förvärras om gränden öppnas för biltrafik är pinsamt. Och när fullmäktige väl tagit beslut om att ändra detaljplanen är det framöver en enkel Gatu- och trafiknämndsfråga att helt öppna Bäverns gränd för biltrafik, vilket skulle skapa en kaotisk situation för busstrafiken. I andra städer prioriteras stombusslinjer framför biltrafik utifrån konceptet "tänk spårvagn, kör buss". I Uppsala är devisen "prata om stomlinjer, korka igen dem". Läs mer i UNT.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Blogger Mikael said...

Finns någon möjlighet för oss medborgare att agera? Någon remiss att svara på eller liknande?

8:48 fm  
Blogger Niclas Malmberg said...

Remissen har genomförts, det som återstår nu är det formella fullmäktigebeslutet den 28/9 - så det som går att göra är väl att skriva insändare för att få opinionstryck i frågan!

9:55 fm  

Skicka en kommentar

<< Home