tisdag, september 08, 2009

Gottsunda

Någon kunskap om vilka personer som ligger bakom bråken i Gottsunda (och nu i Stenhagen) har jag inte, men förhoppningsvis stämmer det att det handlar om enstaka bråkstakar. MP-motionen om att göra ett människovänligare stadsdelscentrum i Gottsunda ska i vilket fall som helst behandlas av kommunstyrelsen imorgon, och om den kommer rätt i tiden eller inte är svårt att veta. Naturligtvis är det inte så att en trivsam stadsmiljö är en garanti för att det inte ska uppstå sociala problem, och ur det perspektivet kan motionen i dagsläget uppfattas som naiv när den kommer upp på dagordningen just nu. Men samtidigt finns en tveklös koppling mellan trivsam stadsmiljö och ett bra socialt klimat, så i det perspektivet kunde det vara en puzzelbit i strävan att förbättra situaionen i Gottsunda att bifalla motionen. Men majoritetens förslag är avslag.
Affärsverksamhet bloggar