fredag, september 11, 2009

Näst synligaste oppositionspolitikern

UNT skriver idag om vilka riksdagsledamöter från Uppsala som varit flitigast med att skriva motioner. Föga överraskande ligger KD:s Mikael Oscarsson i topp, följd av Ulrika Karlsson (M). Men det politiska arbetet är inte "bara" att vara delaktiv i de formella beslutsprocesserna, utan också att agera som opinionsbildare. Dvs även om tyngdpunkten i det dagliga kommunpolitiska arbetet ligger i att hantera och ansvara för de kommunala verksamheterna är det demokratiskt viktigt att också berätta om ställningstaganden etc. Det kan naturligtvis göras på många sätt, men att synas i massmedia är det mest effektivt sätt att informera många kring det egna politiska arbetet. Därför känns det uppmuntrande att vara den näst synligaste oppositionspolitikern, i en sammanställning över inslag i de tre uppsalamedierna UNT, Radio Uppland och TV4. Självklart är detta en kvantitativ och inte kvalitatativ listning, men topplistan ser ut som följer:

Lena Hartwig (S) 404
Gunnar Hedberg (M)402
Cecilia Forss (M)400
Cecilia Wikström (FP)300
Niclas Malmberg (MP)283
Erik Weiman (M)273
Lars O Ericsson (C)203
Erik Ullenhag (FP)168
Mikael Oscarsson (KD)161
Börje Wennberg (S)150
Ismail Kamil (FP)138
Ilona Szatmari Waldau (V)125
Karolina Hilding (FP)116
Arne Sandemo (M)116
Per Bill (M) 110
Agneta Gille (S)99
Jan Ask (S)96
Johan Edstav (MP)95
Sören Bergqvist (V)89
Helena Leander (MP)80
Solveig Zander (C) 74
Maria Gardfjell (MP) 70
Leif Sanner (FP)66
Gustav von Essen (KD)59
Marlene Burwick (S)44
Affärsverksamhet bloggar